top of page
Baggrund

Jeg er autoriseret cand. psych., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi. Arbejder til dagligt med supervision, udredning, terapi og afholder kurser. Mit primære arbejdsområde kredser om børn og unge, der har oplevet traumer eller/og negelct.

Jeg er certificeret i Bruce D. Perrys udredning neurosequential model of therapeutics (NMT) hos Neurosequential Model Network (NMN). Jeg er mentor hos NMN, hvilket betyder at jeg udbyder certificering i NMT samarbejde med dem.

Desuden superviserer jeg plejefamilier, psykologer, specialinstitutioner, skoler og familiecentre, ligesom jeg holder tema-/undervisningsdage.

 

Jeg har tidligere arbejdet som psykolog ved Børne- og familierådgivning i kommunalt regi; været krisepsykolog; været behandler af traumer, stress og belastningstilstande hos børn, unge og voksne; psykologfaglig leder i kommune; samt psykolog på døgnistitution for anbragte.

ERFARING FRA ANSÆTTELSER

Psykolog i kommunalt regi; PPR og Børne- og familierådgivning

Krisepsykolog for HR afdeling

Behandling af stress, traumer og belastningsreaktioner

Underviser på Aarhus universitet; gæsteunderviser på Aalborg universitet, psykologuddannelsen

Psykologfaglig leder i kommunalt regi

Behandling og udredning af udsatte unge og traumatiserede unge på institutioner

Supervision af andre faggrupper og af psykologer mod autorisation

Mentor hos NMN

UDDANNELSE, CERTIFICERINGER OG UDVALGTE KURSER

Uddannet psykolog; autoriseret af psykolognævnet

Godkendt specialist i klinisk psykologi og psykoterapi 

Certificeret i Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) v. Bruce Perry Child Trauma Academy (CTA) i Houston. 

Supervisor og mentor uddannelse i NMT v. NMN. Herunder ophold hos NMN flagship i Charlotte, North Carolina

Deltager og oplægsholder på konferencer i The Neurosequential Model ved Bruce Perry i Banff, Canada i 2014, 2016, 2018

Deltager ved adskillige internationale konferencer i psykotraumatologi 

Deltager ved internationale mentaliseringskonferencer i eks. London, Amsterdam og Barcelona.

2-årig efteruddannelse i kognitiv terapi; herunder rettet mod stress, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, ADHD

Kurser og uddannelse i mentaliseringsbaseret behandling ved Anna Freud centret i London og ved Center for Mentalisering​Certificeret i det evidensbaserede program ART® (Agression Replacement Training)

Specialiseringsmodul i Klinisk Neuroanatomi, Neurofysiologi og Neurokemi  

Specialiseringsmodul i Psykotraumatologi på Syddansk universitet

Diverse kurser i krisepsykologi og traumeterapi; bl.a. hos Atle Dyregrov, Bruce D. Perry, Peter Fonagy og Babette Rothschild ​

Kurser i testning, herunder Rorschach, WISC-V, RIAS, MACI, D2, Mentalisering, Reys complex figure, Tower of London m.fl.

BAGGRUND

 

Autoriseret cand. psych. 

Specialistuddannet

Laver psykologiske udredninger, konsultation, undervisning og supervision.

bottom of page