Baggrund

Jeg er autoriseret cand. psych., arbejder til dagligt med supervision, udredning, terapi og afholder kurser. Mit primære arbejdsområde er rettet mod belastningsreaktioner og traumer; herunder børn og unge, der kan forstås indenfor rammen af udviklingstraumer.

 

Jeg er certificeret i Bruce D. Perrys udredning neurosequential model of therapeutics (NMT) hos Perrys Child Trauma Academy i Houston. Jeg er mentor hos CTA og NMN hvilket betyder at jeg udbyder certificering i NMT samarbejde med dem.

 

Desuden superviserer jeg plejefamilier, psykologer, specialinstitutioner, skoler og familiecentre, ligesom jeg holder tema-/undervisningsdage.

 

Jeg har tidligere arbejdet som psykolog ved Børne- og familierådgivning i kommunalt regi, været krisepsykolog, behandler af stress og belastningstilstande hos voksne, psykologfaglig leder i kommune, psykolog på døgnistitution for anbragte samt undervist på Aarhus Universitet.

 

ERFARING

 

Erfaring fra ansættelser

Ansat som psykolog i kommunalt regi; PPR og Børne- og familie rådgivning

Krisepsykolog for HR afdeling

Behandling af stress, traumer og belastningsreaktioner

Underviser på Aarhus universitet; gæsteunderviser på Aalborg universitet, psykologuddannelsen

Psykologfaglig leder i kommunalt regi

Behandling og udredning af udsatte unge og traumatiserede unge på institutioner

Supervision af andre faggrupper og af psykologer mod autorisation

Mentor hos CTA og NMN

 

 

UDDANNELSE, CERTIFICERINGER OG UDVALGTE KURSER

 

Uddannet psykolog; autoriseret af psykolognævnet

 

Godkendt specialist i klinisk psykologi og psykoterapi 

 

Certificeret i Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) v. Bruce Perry Child Trauma Academy (CTA) i HoustonSupervisor og mentor uddannelse i NMT v. CTAHerunder ophold hos CTA flagship i Charlotte, North Carolina

 

Deltager og underviser oplægsholder på konferencer i The Neurosequential Model ved Bruce Perry i Banff, Canada i 2014, 2016, 2018

 

2-årig efteruddannelse i kognitiv terapi; herunder rettet mod stress, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, ADHD

Kurser og uddannelse i mentaliseringsbaseret behandling ved Anna Freud centret i London og ved Center for Mentalisering

Certificeret i det evidensbaserede program ART® (Agression Replacement Training)

 

Specialiseringsmodul i Klinisk Neuroanatomi, Neurofysiologi og Neurokemi  

 

Diverse kurser i krisepsykologi og traumeterapi; bl.a. hos Atle Dyregrov, Bruce D. Perry, Peter Fonagy og Babette RothschildNeuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi V. Susan Hart & Marianne Bentzen

 

Kurser i testning, herunder Rorschach, WISC-V, RIAS, MACI, D2, Mentalisering, Reys complex figure, Tower of London

 

BAGGRUND

 

Autoriseret cand. psych. 

Specialistuddannet

Laver psykologiske udredninger, konsultation, undervisning og supervision.