top of page
Psykologisk udredning

Udredningen skal kunne bruges til at blive klogere på det pågældende individs ressourcer, vanskeligheder, hverdags problematikker, emotionelle problematikker, adfærdsproblematikker, skole/uddannelsesproblematikker.  

 

Udredningen består vanligvis af:

  • Gennemlæsning af sagsakter

  • Samtale med relevant netværk omkring individet

  • Psykologisk testning med forskellige tests

  • Evt. observation

  • Udarbejdelse af rapport

  • Tilbagemelding

 

Før udredningen opstartes, fremsender rekvirent relevante papirer/sagsakter. Udredningen foregår som regel over 2 gange af 1½ - 2½ time, alt efter hvor meget der er muligt at nå på den afsatte tid.

 

I den psykologiske udredning inddrager jeg, på baggrund af kurser og erfaring, de tests der skal til for at belyse barnet, den unge eller voksnes ressourcer og vanskeligheder.

 

Udredningens resultater leveres i form af en rapport, der beskriver individets aktuelle ressourcer og vanskeligheder. På baggrund heraf anføres anbefalinger til individ, familie og til de professionelle som arbejder med personen. Det beskrives i rapporten, hvad der skal til for at optimere muligheder for trivsel, udvikling og læring.

 

Der vil være mulighed for at aftale et formidlingsmøde, hvor udredningen formidles til de relevante aktører og hvor mulige interventioner drøftes. Testpersonen får altid feedback på udredningen.

 

Rekvirent kan være privatperson, institution, forsikringsselskab eller kommune.

 

Ud over diverse rating scales (eks. BYI, SCL-90-R, 5-15) har jeg uddannelse i og erfaring med et bredt spektrum af psykologiske tests så udredningen kan sammensættes præcist til at afdække de spørgsmål, der aktuelt presser sig på og kan beskrive psykologiske ressourcer og vanskeligheder. Jeg anvender nedenstående tests:

 

Neurosekventiel udredning:

Bruce D. Perrys neurosequential model af therapeutics (NMT), læs her: NMT

Kognitiv testning og neuropsykologiske deltests:

WISC

WAIS

RIAS

Reys complex figures

Reys 15 ord

Tower of London

D2

BRIEF

TEA-Ch

 

 

Personlighedsvurdering:

Rorschach

NEO PI-R

MACI

PCL-YV

 

Vurdering af mentaliseringsevne:

RFQ-Y

MASC

RMET

Emotional Mentalizing Scale

PSYKOLOGISK

UDREDNING

 

Udredningen skal kunne
bruges til at blive klogere på
det pågældende individs ressourcer – rettet mod interventioner.

bottom of page