top of page

Sammen med speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Jakob Ørnberg udbyder jeg et nyt kursus, der i omfang tilpasses efter kontekst og behov:"Kursus i diagnoseforståelse, neurodiversitet, psykologiske betydninger og muligheder"
- for professionelle indenfor anbringelsesområdet

Kontakt for tilpasningsønsker og omfang

Temadage og kurser

Jeg afholder temadage og sammensætter praksisrettede kurser for pædagoger, familieplejekonsulenter, konsulenter og psykologer med afsæt i nedenstående.

Eksempler på titler: 

"Fra overlevelse og selvbeskyttelse til oplevelse og udvikling"

"Betydninger af traumer og omsorgssvigt"

"Udvikling efter omsorgssvigt og traumer"

"At skabe en dynamisk og målrettet praksis i komplekse og svære sager"

"Den Neurosekventielle tilgang - forståelser, modeller og erfaringer" 

"At leve med børn og unge der har oplevet omsorgssvigt og traumer"

"Optimale miljøterapeutiske rammer - når vi arbejder udviklingssensitivt, og traumeinformeret"

"Psykologisk udredning rettet mod interventioner"

"Veje mod mentalisering"

"At arbejde med børn og unge med store udsving i fremtræden og funktionsniveauer"

DEN NEUROSEKVENTIELLE TILGANG

Jeg er  supervisor og mentor for fagpersoner der gennem NMN er certificeret i eller i gang med certificering i NMT. For at arbejde ud fra NMT skal man desuden have en certificeret i NMT. Jeg underviser organisationer, centre eller institutioner der er certificeret i, eller overvejer certificering i, den neurosekventielle tilgang.

EMOTIONEL UDVIKLING OG MENTALISERING

Jeg har sammen med Anne Blom Corlin, Susan Hart og Knud Hellborn udarbejdet Emotional Mentalisation Scale (EMS) som jeg udbyder certificering i. 

TEMADAGE

OG KURSER

 

 Jeg udbyder diverse kurser og temadage.

bottom of page