top of page
Temadage og kurser

Jeg afholder temadage og sammensætter praksisrettede kurser for pædagoger, familieplejekonsulenter, konsulenter og psykologer med afsæt i nedenstående.

Eksempler på titler: 

"Fra overlevelse og selvbeskyttelse til oplevelse og udvikling"

"Betydningen af traumer og omsorgssvigt"

"Udvikling efter omsorgssvigt og traumer"'

"Den Neurosekventielle tilgang - forståelse, modeller og erfaringer" 

"Hjernens opbygning, udvikling og funktion - betydning og muligheder"

"Betydningen af relationer"

"At leve med børn og unge der har oplevet omsorgssvigt og traumer"

"Optimale miljøterapeutiske rammer - når vi arbejder traumebevidst"

"Psykologisk udredning rettet mod interventioner"

DEN NEUROSEKVENTIELLE TILGANG

Jeg er  supervisor og mentor for fagpersoner der er i gang med certificering i NMT gennem CTA og Bruce Perry. Jeg underviser organisationer, centre eller institutioner der vil arbejde ud fra en neurosekventiel tilgang. 

For at arbejde ud fra NMT skal man desuden have en certificeret i NMT. 

EMOTIONEL UDVIKLING OG MENTALISERING

Jeg har sammen med Anne Blom Corlin, Susan Hart og Knud Hellborn udarbejdet Emotional Mentalisation Scale (EMS) som jeg aktuelt udbyder certificering i. 

Jeg holder oplæg om mentaliseringsbaseret pædagogik og behandling for plejefamilier, familieplejekonsulenter, socialrådgivere, familieskoler, sundhedsplejesker, institutioner, specialinstitutioner, skoler, psykologer o.a.

TEMADAGE

OG KURSER

 

 Jeg udbyder diverse kurser og temadage.

bottom of page