top of page
NMT

Certificering i NMT kan opnås gennem The neurosequential network. Vi afholder det næste opstartsmodul i NMT certificering i Danmark igen i februar 2022.​

Aktuelt er 3 danske sites/organisationer i gang med en NMT certificering, ligesom den første skole er i gang med en NME certificering.

Læs mere om NMT og certificeringsmuligheder her: 

https://www.neurosequential.com/nmt

BESKRIVELSE AF INDHOLDET I EN NMT vurdering

NMT (neurosequential model af therapeutics) er en multidimensionel vurdering, der vil hjælpe til at fastsætte og målrette intervention/behandling og foranstaltning for et specifikt barn.

NMT er en integration af neurobiologiske faktorer, socialfaglig viden, pædagogisk observation/viden, psykiatri og psykologi, der er rettet mod interventioner i behandlingsmiljøer og mod valg af foranstaltninger. Den er således et svar på en éndimensionel forståelse af individet

VURDERINGEN BESTÅR AF 4 DELE

1. Historie af belastende/negative livsoplevelser.  

Den bedst mulige rekonstruktion af barnets udviklingshistorie fra så mange kilder som muligt.  

 

2. Historie om relationel sundhed

Kvaliteten af relationer igennem udviklingen. En retrospektiv rekonstruktion af barnets liv fra så mange kilder som muligt.
 

Tilsammen vil det give et billede af udviklingsbanen i de forskellige faser, der vil pege mod, hvorledes dette kan have påvirket barnets udvikling. Dette gøres i udredningen gennem en kvantificeringsproces, der integrerer: timingen, graden (alvorligheden), mønstre og arten af udviklingsmæssige belastninger, hvilket sammenholdes med resiliensfaktorer og relationelle buffere.  

3. CNS functional status. Functional brain map

Screening af den aktuelle funktion; ressourcer og begrænsninger. Functional brain map er baseret på kliniske analyser på basis af input fra omgivelserne, tests, samtale med/observation af barnet. Alderstypisk udvikling og tilstands-/kontekstafhængig funktion overvejes.  

4. Aktuel relationel sundhed

Kvaliteten og kvantiteten af relationel interaktion barnet har i det aktuelle miljø; kan bruges til revurdering af foranstaltninger eller i monitorering af interventioner.

VURDERINGER OG ANBEFALINGER

 

Vurderinger og anbefalinger består af 3 dele rettet mod udvikling i:

1. Behandlingsmiljøet

2. Familien og netværket

3. Individet 

 

Der udvælges til punkt 1, 2 og 3 interventioner ud fra 4 domæner; sanseintegration, selvregulering, relationel og kognitiv.

 

Karakteristika for den neurosekventielle tilgang ligger i at vælge og kunne give udviklende/profiterende interventioner og aktiviteter, der mest sandsynligt vil give regulerende, udviklende og organiserende input til de nøgleområder og funktioner, der er relative vanskeligheder ved hos barnet. 

Nøglen ligger i, ikke blot at identificere disse aktiviteter, men at prioritere dem og give dem en rækkefølge! (vi kan iværksætte alt, da der er behov for meget, men nøglen ligger i kvalificeret at vælge hvilke – og i hvilken rækkefølge). 

Interventionerne og aktiviteterne skal sammensættes ud fra ”mindst mulig indgriben”-princip – dette set fra barnets perspektiv.

Hyppigheden, varigheden og mønstret af aktiviteten gør en forskel og er vigtig at forholde sig til; ”Vil det virke? - ellers lad være”.

Opfølgning:

Efter en aftalt periode laves evt. en opfølgning med vurdering af effekt ud fra de opstillede interventioner.

Der svares ja/nej om interventionen er udført. Ved "ja" svares 1-3 i forhold til hvor succesfuldt det er gjort (der kan være barrierer, der hæmmer interventionen). 

Der aftales fortsættelse, justeringer eller nye interventioner.

 

Ved overvejelser om nyt miljø eller stor fremgang/tilbageskridt kan der udarbejdes en ny brain map (ikke udviklingshistorie), der ligger til grund for ny foranstaltning eller intervention. På denne vis er NMT konstrueret til at kunne monitorere behandlingseffekt.

NMT

 

Certificeret i Bruce Perrys The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT).

bottom of page