top of page
NMT

Certificering i NMT kan opnås gennem The neurosequential network. Vi har gennem mange år afholdt opstartsmoduler i NMT certificering i Danmark hver februar.​ Fremover foregår certificeringen 100% online gennem Neurosequential Network.

Læs mere om NMT og certificeringsmuligheder her: 

https://www.neurosequential.com/nmt

Flere danske sites/organisationer er også certificeret i NMT, ligesom den første skole er certificeret i NME.

BESKRIVELSE AF INDHOLDET I EN NMT vurdering

NMT (neurosequential model af therapeutics) er en multidimensionel vurdering, der vil hjælpe til forståelser samt målrette intervention/behandling og foranstaltning for et specifikt individ.

VURDERINGEN BESTÅR AF 4 DELE

1. Historie af belastende/negative livsoplevelser.  

2. Historie om relationel sundhed 
 

Tilsammen vil det give et billede af udviklingsbanen i de forskellige faser, til en klinisk vurdering af, hvorledes dette kan have påvirket barnets udvikling. Dette gøres i udredningen gennem en kvantificeringsproces, der integrerer: timingen, graden (alvorligheden), mønstre og arten af udviklingsmæssige belastninger, hvilket sammenholdes med resiliensfaktorer og relationelle buffere.  

3. CNS functional status. Functional brain map

Screening af aktuelle funktioner; ressourcer og vanskeligheder. Functional brain map er baseret på kliniske analyser på basis af input fra omgivelserne, tests, samtaler/observationer. Alderstypisk udvikling og tilstands-/kontekstafhængig funktion overvejes.  

4. Aktuel relationel sundhed

Kvaliteten og kvantiteten af relationel interaktion i det aktuelle miljø; kan bruges til revurdering af foranstaltninger eller i monitorering af interventioner.

VURDERINGER OG ANBEFALINGER

Vurderinger og anbefalinger består af 3 dele rettet mod udvikling i:

1. Behandlingsmiljøet

2. Familien og netværket

3. Individet 

Der udvælges til punkt 1, 2 og 3 interventioner ud fra 4 domæner; sanseintegration, selvregulering, relationel og kognitiv.

Karakteristika for den neurosekventielle tilgang ligger i at vælge og kunne give udviklende/profiterende interventioner og aktiviteter, der mest sandsynligt vil give regulerende, udviklende og organiserende input til relative vanskeligheder. 

Nøglen ligger i, ikke blot at identificere disse interventioner, men i at prioritere dem og give dem en rækkefølge! (vi kan iværksætte alt, da der er behov for meget, men nøglen ligger i kvalificeret at vælge hvilke – og i hvilken rækkefølge). 

Hyppigheden, varigheden og mønstret af aktiviteten gør en forskel og er vigtig at forholde sig til; ”Vil det virke? - ellers lad være”.

Opfølgning:

Efter en aftalt periode laves evt. en opfølgning med vurdering af effekt ud fra de opstillede interventioner.

Der aftales fortsættelse, justeringer eller nye interventioner.

Ved overvejelser om nyt miljø eller stor fremgang/tilbageskridt kan der udarbejdes en ny brain map (ikke udviklingshistorie), der ligger til grund for ny foranstaltning eller intervention. På denne vis er NMT konstrueret til at kunne monitorere behandlingseffekt.

NMT

 

Certificeret i Bruce Perrys The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT).

bottom of page