top of page

Kursus i diagnoseforståelse, neurodiversitet, psykologiske betydninger og muligheder

​- for professionelle indenfor anbringelsesområdet

Indenfor anbringelsesområder møder vi ofte børn og unge, der beskrives med og måske står i komplekse problematikker, hvor oplevelser gennem opvækst, sociale, psykologiske og biologiske faktorer spiller sammen. Forståelsen af og hjælpen til barnet/den unge må nødvendigvis tage udgangspunkt i det samlede billede. Det kræver en tværfaglig indsats og et fleksibelt tillidsfuldt samarbejde over tid, hvilket kan vanskeliggøres af forskellige forståelser, pres og emotionel intensitet, når man arbejder i relationelle felter. 

 

Anbragte børn og unge med særlige udviklingshistorier og komplekse beskrivelser

  • Perspektiver på udvikling og betydninger af afstemte samspil

  • Hvad kan forklares med diagnoser og hvilke betydninger har traumer? 

  • Hvad er deres adfærd symptomer på?

  • Hvordan kan vi møde det i hverdagen?

  • Understøttelse af udvikling og kompenserende strategier

 

 

Børn og unge er, som alle ved, meget andet end deres diagnose og udviklingshistorie. De er børn og unge vi skal nyde, møde og indgå i samspil med i en afstemt hverdag. De skal opleve sig kompetente, afholdte og betydningsfulde samtidig med, at vi skal skabe rammer, der kan lære dem selv bedre at kende og skabe emotionel, kognitiv og personlighedsmæssig modning – uanfægtet diagnoser eller aktuelle mentaliseringskompetencer, men stadig tilpasset hertil!  

 
Kursets indhold

Kurset består af to dele. 

Første del vil være en vekselvirkning mellem teori og empiri, som der gives praksiseksempler på. 

Kursets første del vil indeholde en gennemgang af de relevante diagnostiske områder, vi typisk møder i arbejdet med anbragte børn. Det kan være ADHD, lav begavelse, eksekutive vanskeligheder, tilknytningsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelser og adfærdsforstyrrelse. Vi vil se på, hvad diagnoserne betyder, hvordan de kan komme til udtryk, samt hvordan det kan være at interagere og skulle forstå og afstemme sig til disse børn. De mest almindelige former for medicin, deres funktionsmåder og betydninger, vil kort blive gennemgået. Vi vil tillige se på betydninger af barnets udviklingshistorie og hvordan vi kan skabe en samlet forståelse af det hele menneske. Samspillet mellem omsorgssvigt og traumer vil blive diskuteret, ligesom dissociationsfænomener berøres.

Anden del består af live-case-refleksion der tager afsæt i deltagernes anonymiserede indsendte beskrivelser og refleksioner. Dette for at skabe yderligere læringsrum og omsætning af viden fra kursets første del – for de deltagere, der ønsker det.

Læringsmål
  • Viden om diagnoser, heterogenitet og symptombilleder.

  • Forståelse af centrale begreber indenfor tilknytning, neuropsykiatri og deres betydninger for hverdagens rammer, tilgang og afstemning med anbragte børn og unge.

  • Refleksionskompetencer i forhold til behov, støtte og hjælp i hverdagen 

  • Identificering af hhv. kompenserende og udviklende samspil med balance i udviklingsstøttende og kompenserende tiltag. Inspiration til interventioner.

  • Redskaber til forståelse af komplekse symptom og adfærdsbilleder i et helhedsperspektiv i spændingsfelterne mellem psykiatri og psykologi.

Undervisere

Jakob Ørnberg

Jeg er uddannet fra Århus Universitet i 1998 og blev speciallæge i 2010. Jeg har mange års erfaring i udredning og behandling af neuropsykiatriske vanskeligheder, især opmærksomhedsvanskeligheder (ADHD) hos både børn, unge og voksne, samt udredning og behandling indenfor anbringelsesområdet.

​Derudover har jeg mange års erfaring som supervisor, underviser og foredragsholder, og som konsulent for opholdssteder og kommunale instanser.

​​Faglige interesseområder:

Neuropsykiatri, neuropsykologi, social- og misbrugspsykiatri, psykoterapi og supervision.

 

Jesper Birck

Jeg er autoriseret cand. psych., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi. Jeg arbejder til dagligt med supervision, udredning, terapi og afholder kurser. Jeg har gennem mange år forestået udredning og behandling af børn og unge indenfor anbringelsesområdet i samarbejde med psykiatrisk vurdering. 

​Derudover har jeg mange års erfaring som supervisor, underviser og foredragsholder, og som konsulent for opholdssteder og kommunale/regionale instanser.

 

Faglige interesseområder:

Udviklingsprincipper og praksis; følelsesmæssig udvikling og mentalisering; betydninger af og perspektiver i komplekse problemstillinger relateret til samspillet mellem psykiatri, omsorgssvigt og traumer.

bottom of page